فعالیت ها

هنری ، ادبی ، تحقیقی

کتابها وآلبومهای صوتی

 • کتاب و آلبوم عصیان سلیمان نشر طیهور
 • کتاب پروانه ها نمی میرند نشر متین
 • کتاب و فایل صوتی داو دی نشر متین
 • قطعه نا تمام شهریور

فیلمهای سینمایی ، سریال و نمایش

 • فیلم سینمایی دستهای خالی کارگردان ابوالقاسم طالبی
 • فیلم سینمایی تبه مرد نیلوفری کارگردان سیامک تقی پور
 • فیلم سینمایی به نام گل سرخ کارگردان فیاض موسوی
 • فیلم سینمایی مسافر تهران کارگردان ماکان عاشوری
 • فیلم سینمایی ماموریت پروانه کارگردان علیرضا محمودزاده
 • فیلم سینمایی یک فنجان چای در شهرکارگردان مجید واشقانی
 • فیلم سینمایی اخراجی ها کارگردان مسعود ده نمکی
 • فیلم کوتاه آپامه وصبا کارگردان نغمه رفیعا
 • سریال تلویزیونی نرگس کارگردان سیروس مقدم
 • سریال تلویزیونی یک لحظه دیرتر کارگردان فیاض موسوی
 • سریال تلویزیونی به کجا چنین شتابان کارگردان ابوالقاسم طالبی
 • نمایش همه چیزدرباره آقای ف کارگردان آرش عباسی
 • ...و

نحقیق ها

 • تحقیقات به صورت پست در اینستاگرام قابل مشاعده است
 • ...و

در دست تولید

کتابها وآلبومهای صوتی

 • کتاب مادرم شهلا نشر طیهور
 • کتاب آنکه منم نشر طیهور
 • کتاب کلید واژه دیوان حافظ نشر طیهور

فیلمهای سینمایی ، سریال و نمایش

 • ... به زودی

نحقیق ها

 • ... به زودی